Healing

Igjennom healingen jeg gir ser jeg mennesket som en helhet, kropp, sjel og ånd, integrert i en energikropp. Jeg jobber med den bakenforliggende årsak til ulike problemstillinger som gjør seg synlig under behandling til den enkelte. Healingen er ment for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet både på det fysiske, emosjonelle og åndelige plan. 

Behandling starter alltid med en innledende samtale.

Under behandling får du ligge behagelig på benken med alle klærne på, eventuelt en pute under knærne og tilbud om å omslutte kroppen med et lett pledd.

Hvis ønskelig kan du også sitte på stol under behandlingen.

Healing foregår i stillhet eller med naturlig samtale som kan oppstå underveis.

Hvis det er et ønske fra deg, benytter vi noen ganger musikk som kan være avslappende å ha i bakgrunnen under healingen.

Vi avslutter alltid timen med en samtale som skal være til hjelp for deg.

Variget: En healingtime inkludert samtale varer ca. 60 min.

Healing Touch Therapy_1

Hvordan healing kan oppleves

Healing opplevers forskjellig fra person til person, og ofte vil den samme person oppleve healing

forskjellig fra gang til gang.  

Under behandling kan du f.eks. oppleve å kjenne på ulike symptomer som varme eller kulde, eller følelse av strømninger i kroppen. Og noen kan også kjenne på lukt og noen ser indre bilder med vakre farger. Disse symptomene er normale og forbigående.

De fleste faller til ro som å være i en meditativ tilstand og kanskje sovner under behandlingen.

 

Om man ikke merker noe mens man mottar healing, betyr det ikke nødvendigvis at man ikke er mottakelig eller at healingen er uvirksom. Healing jobber med de bakenforliggende årsakene som kan finnes på ett eller flere ulike plan, uten at dette merkes rent fysisk på kroppen. Noen er veldig sensitive for energier, mens andre ikke er det.  

Etter behandling kan noen også oppleve en dyp utrensing med hyppige toalettbesøk eller forverring av symptomene i det første døgnet av behandlingen, dette er også normalt og forbigående og betyr at healingenergien jobber godt og hjelper kroppens egen evne til selvhelbredelse.

Fjernhealing

 

Jeg tilbyr fjernhealing til deg som ønsker

et alternativ. Healing energiene kan sendes til mennesker eller dyr som befinner seg et annet sted enn meg selv. Fjernhealing virker like godt som vanlig healing. 

hands-4153292_1920.jpg

 

Ved fjernhealing starter vi alltid med en innledende samtale over telefon. Under selve behandlingen anbefaler jeg at du er mest mulig i ro, at du sitter eller ligger og slapper av, for å være mest mulig åpen og mottagelig.

Jeg tar kontakt med deg i etterkant for å gi eventuelle beskjeder og du har anledning til å stille spørsmål. Det er viktig at du i etterkant drikker vann og lar prosessen jobbe i deg. 

Varighet: Fjernhealing inkludert veiledende samtale varer i ca. 45.min.

 

Hva kan healing hjelpe med?

 

Healing kan blant annet være til god hjelp for å lindre stress og ulike smertetilstander og som støtte i terapeutiske prosesser.

Healing er et godt supplement i kunstterapi, da jeg som healer også jobber terapeutisk med ulike smertetilstander som kan ha sammenheng med psykisk smerte.

 

Du må ikke nødvendigvis ha plager, smerter eller sykdom for å benytte deg av healing. Healing kan også benyttes som forebyggende behandling og til nytelse og avslapning, et slags åndelig spa.

Healing kan også være et supplement for smertelindring i livets siste fase. 

Litt om bakgrunn

Å kunne praktisere healing har for meg vært en læreprosess som har utviklet seg naturlig igjennom livet mitt.

Jeg jobber intuitivt, og som healer evner jeg å fange opp ulike problemstillinger hos klient under behandling, og se sammenhengen mellom de fysiske og psykiske plagene og hvor de eventuelt kan stamme fra.

I tillegg har jeg igjennom studiet hos Sattva Kunstterapeutisk Institutt, mottatt undervisning i healing av Helen Gamborg som bygger på Bob Moores energiforståelse, den energetiske anatomi og forståelse for hva healing er.

 

Hva er healing?

 

Helen Gamborg definerer at "healing er et engelsk ord som betyr å gjøre hel eller å hele. Å være hel betyr at alle aspekter av en samarbeider som en helhet. Healing er å hjelpe menneske fri fra dets indre konflikter, så det bedre kan komme i kontakt med sine kvaliteter, høyere potensialer og sanne identitet. Healing er å forløse årsakene til sykdom."

Bob Moore definerer healing på denne måten:

 

" Åndelig healing er arbeidet med kjærligheteskraften innenfor naturens lover, kanalisert igjennom  et motagende menneske." Kildehenvisning: fra Helen Gamborgs bok, " Det usynlige i helbredelse"