Igjennom healingen jeg gir, ser jeg mennesket som en helhet, kropp, sjel og ånd og jeg jobber med den bakenforliggende årsak til ulike problemstillinger som gjør seg synlig under behandling til den enkelte. 

Healing

Behandling starter alltid med en innledende samtale.

Under behandling får du ligge behagelig på benken med alle klærne på, eventuelt en pute under knærne og tilbud om å omslutte kroppen med et lett pledd.

Hvis ønskelig kan du også sitte på stol under behandlingen.

Healing foregår i stillhet eller med naturlig samtale som kan oppstå underveis.

Hvis det er et ønske fra deg, benytter vi noen ganger musikk som kan være avslappende å ha i bakgrunnen under healingen.

Vi avslutter alltid timen med en samtale som skal være til hjelp for deg.

Variget: En healingtime inkludert samtale varer ca. 60 min.

Hvordan healing kan oppleves

Healing opplevers forskjellig fra person til person, og ofte vil den samme person oppleve healing

forskjellig fra gang til gang.  

Under behandling kan du f.eks. oppleve å kjenne på ulike symptomer som varme eller kulde, følelse av strømninger i kroppen, eller rumling i magen. Og noen kan også kjenne på lukt og noen ser indre bilder

med vakre farger. Disse symptomene er normale og forbigående.

De fleste faller til ro som å være i en meditativ tilstand og kanskje sovner under behandlingen.

 

Om man ikke merker noe mens man mottar healing, betyr det ikke nødvendigvis at man ikke er mottakelig eller at healingen er uvirksom. Healing jobber med de bakenforliggende årsakene som kan finnes

ett eller flere ulike plan, uten at dette merkes rent fysisk på kroppen. Noen er veldig sensitive for energier, mens andre ikke er det.  

Etter behandling kan noen også oppleve en dyp utrensing med hyppige toalettbesøk eller forverring av symptomene i det første døgnet av behandlingen, dette er også normalt og forbigående og betyr at healingenergien jobber godt og hjelper kroppens egen evne til selvhelbredelse.

Fjernhealing

Jeg tilbyr også fjernhealing for deg som ønsker

et alternativ eller av ulike grunner ikke kan møte

til en fysisk time hos meg.

 

Ved fjernhealing starter vi alltid med en innledende samtale over telefon der jeg blir kjent med deg og det du ønsker healing til. Under selve behandlingen med fjernhealing anbefaler jeg at du er mest mulig i ro, at du sitter eller ligger og slapper av, for å være mest mulig åpen og mottagelig.

Vi avslutter også med samtale for å ivareta deg og dine eventuelle sanseopplevelser og spørsmål i forbindelse med behandlingen fjernhealing.

Varighet: Fjernhealing inkludert veiledende samtale varer i ca. 45.min.

 

 

Hva kan healing hjelpe med?

 

Healing kan blant annet være til god hjelp for å lindre stress og ulike smertetilstander og som støtte i terapeutiske prosesser.

Healing er et godt supplement i kunstterapi, da jeg som medisinsk - intuitiv healer også jobber terapeutisk med ulike smertetilstander som kan ha sammenheng med psykisk smerte.

 

Du må ikke nødvendigvis ha plager, smerter eller sykdom for å benytte deg av healing. Healing kan også benyttes til nytelse og avslapning, en slags åndelig spa - behandling for rensing av energikroppen. (Den ikke fysiske kroppen).

Litt om bakgrunn

Å kunne praktisere healing har for meg vært en læreprosess som har utviklet seg naturlig igjennom livet mitt.

Jeg jobber intuitivt, og som medisinsk - intuitiv healer evner jeg å fange opp ulike problemstillinger hos klient under behandling, og se sammenhengen mellom de fysiske og psykiske plagene og hvor de kan stamme fra.

I tillegg har jeg igjennom studiet hos Sattva Kunstterapeutisk Institutt, mottatt undervisning i healing av Helen Gamborg som bygger på Bob Moores energiforståelse, den energetiske anatomi og forståelse for hva healing er.

 

Hva er healing?

 

Helen Gamborg definerer at "healing er et engelsk ord som betyr å gjøre hel eller å hele. Å være hel betyr at alle aspekter av en samarbeider som en helhet. Healing er å hjelpe menneske fri fra dets indre konflikter, så det bedre kan komme i kontakt med sine kvaliteter, høyere potensialer og sanne identitet. Healing er å forløse årsakene til sykdom."

Bob Moore definerer healing på denne måten:

 

" Åndelig healing er arbeidet med kjærligheteskraften innenfor naturens lover, kanalisert igjennom  et motagende menneske." Kildehenvisning: fra Helen Gamborgs bok, " Det usynlige i helbredelse"

Følg  Alicia Kunstterapi:

Kontakt:

Alicia Kunstterapi/Trine Lise Iversen

E-post: trinelise@aliciakunstterapi.no

Tlf. +47 976 54 789.

Orgnr: 913754026

Copyright © 2020 Alicia Kunstterapi - Alle rettigheter reservert.