Hva er kunstterapi?

Kunstterapi er et godt veiledings- og behandlingsverktøy.

Veiledning:

- til problemløsing og læring.

Terapi:

- i møte med følelsesmessige sår og traumatiske opplevelser.

Kunstterapi kan brukes ved ulike typer sorgarbeid og kriser, traumer og smertetilstander i kroppen eller for å få større klarhet i eget liv.

Kunstterapeutiske metoder er mange, men kan f.eks. være tegning, maling, drømmearbeid, eventyr, collage, meditasjon/aktiv imaginasjon, musikk, tromme - lyd, dans, bevegelse.

Du trenger ikke å ha kunstneriske ferdigheter eller noen form for erfaring med å tegne, male eller å skape noe. I kunstterapi er det ikke resultatet men selve uttrykket som er avgjørende. 

 

Terapi

Vi starter alltid med en innledende samtale og under en behandling arbeides det med å oppleve, synliggjøre og kommunisere det med indre liv gjennom et eller flere kreative utrykk.

Det indre liv, følelser, tanker og fornemmelser, som flyttes ut i bilder, former eller lyd, i kombinasjon med samtale, virker støttende, og bidrar til å bevisstgjøre, bearbeide og forandre.

"Ved å uttrykke våre innerste tanker og følelser og lengsler og lar oss berøre er veien åpen for at healing kan skje"

                          - Trine Lise.

Ved å gå igjennom en kunstterapeutisk prosess kan du erfare å utfolde nye områder av personligheten, blant annet ressurser som selvtillit, kreativitet, uerkjente evner, seksualitet, sanselighet og intuisjon.

Mer om Kunstterapi

i terapi arbeider vi med å bearbeide de følelsesmessige sår og traumatiske opplevelser, som kan opptre i kroppen med tretthet, uro og smerter eller som fastlåste tanker i sinnet, som kan være til hinder for din livsutfoldelse og det liv du ønsker å leve.

Ved selvutvikling vender vi oss innover i oss selv og utvider vår psykiske bevissthet, når ønsket om å utvikle oss mer som menneske er tilstede. Og uten å dømme, og ved å tillate oss å være de skapende mennesker vi er, åpner vi opp for at utviklingen kan skje. Og på sikt kan vi oppleve at nye eller uerkjente sider av personligheten trer frem og gir ny innsikt, balanse, spontanitet og glede i livet. 

Spiritualitet/Spirituelle prosesser går mer på å finne mer tilstedeværelse ut i fra den dypere mening med livet, uavhenging av trosystem, eller hvilket trosystem den enkelte av oss er født inn i eller vokst opp i. 

Vi har alle vår egen individuelle kjerne, eller sentrum i oss, som sier noe om hvem er vi er og det

meningsfulle er å finne essensen i det hele for å leve mer etter vår egen sanne natur.

​​​

Kunstterapi er basert på C.G.Jungs dybdepsykologi og livsholdning.

                                                                     - samt mindfulness, tromme-lyd.