Velkommen til Alicia Kunstterapi

 

Først vil jeg takke for at du har funnet veien hit.

Jeg har en intensjon og et håp om å kunne inspirere deg til å se verdien i å søke innover i deg selv, utforske og omfavne,

å leve etter din egen sanne natur.

Jeg heter Trine Lise Iversen og er medisinsk intuitiv healer, aktivitør med fagbrev og har videre utdanning i psykisk helse arbeid, og er kunstterapeut med spesial kompetanse i kunstneriske og kreative metoder.


Bakgrunn og inspirasjon

 

Livet mitt startet i Båtsfjord i Finnmark og mye av min barndom ble også i Lofoten.

I dag bor jeg i Harstad, er samboer med Trond og jeg er mor til 3 voksne barn og bestemor til 2.

 

Selve livet har lært meg mye og gitt meg erfaring på at ut fra dype kriser kan det gro nytt liv, et liv med mer glede og et liv som er meningsfullt for meg.

Jeg opplevde selv mye sorg og kriser over flere år som veldig ung. Jeg ble mor første gang som 17 åring, og det opplevdes både med sorg og med glede, da min samboer døde brått bare 4 uker før fødselen til vårt felles barn. Barn nr 2 ble født 3 mnd for tidlig og livet hang flere ganger i en tynn tråd.

Da barn nr 3 meldte sin ankomst, slet kroppen min med å bære all den belastning med smerte og ubearbeid sorg som satt fast i kroppen.

Barna mine var gleden i livet mitt, så dagene og årene gikk og sorg og smerte avtok litt, men var fortsatt med meg videre.

I disse årene var jeg ikke der at jeg visste helt hva jeg trengte for å bearbeide den psykiske smerten og sorg jeg hadde opplevd, men etterhvert fikk jeg kjennskap til kunstterapi.

Kunstterapi kom til meg i 2008 i en periode jeg var langtidssykemeldt etter et fall ned trappen hjemme og smerter i ryggen og kroppen hadde satt meg ut av arbeidslivet. Jeg hadde allerede på denne tiden brukt mye tid på å lindre smerter for å komme tilbake til jobb igjen.

Jeg følte med hele mitt hjerte at kunstterapi var veien for meg, å få hjelp til å finne ut av smerten i kroppen, og å utvikle meg som menneske og utdanne meg til kunsterapeut som kunne gi meg jobb som var meningsfull for meg.

 

Jeg tok meg selv på alvor og gav meg selv den gaven med kunstterapi og tok utdanningen ved Sattva kunstterapeutisk institutt.

Som elever måtte vi jobbe med egen historie, og gå i individuell veiledning og jeg lærte også mye gjennom både mine egne og andres prosesser.

Personlig opplevde jeg at kunstterapi det virker, for jeg opplevde at lag på lag med følelsesmessig smerte og sorg slapp tak i kroppen min. Og igjennom sorgen fant jeg dyp glede. Det har gitt meg styrke til å stå i egen kraft og være den jeg er og takle både sorg og kriser på en annen måte enn før.

Mer om Bakgrunn og erfaring

Bygger på min egen erfaring fra faglig - og erfaringsbasert kompetanse, i tillegg til mine egne sterke fysiske og mentale prosesser. Og erfaring fra arbeid i det offentlige helsevesenet, bl.a. mennesker med psykisk utviklingshemming og spesialisthelsetjenesten rus og psykiatri, samt arbeid i egen praksis med healing og kunstterapeutiske metoder.

​​

Faglig utdanning

Kunsterapiutdanning fra Sattva Kunstterapeutiske Institutt

modul 1, 2008-2010 og modul 3, 2017-2019.

Aktivitørutdanning ved Lakselv vgs, Porsanger

Og videreutdanning i psykisk helsearbeid ved fagskolen i Troms;

med fordypning Sorg og Sorgarbeid.

Verv

Styremedlem i Kunstterapiforeningen Norge fra 2019 -

Medlem i Kunstterapiforeningen Norge og Det Norske Healerforbundet.

Følg  Alicia Kunstterapi:

Kontakt:

Alicia Kunstterapi/Trine Lise Iversen

E-post: trinelise@aliciakunstterapi.no

Tlf. +47 976 54 789.

Orgnr: 913754026

Copyright © 2020 Alicia Kunstterapi - Alle rettigheter reservert.