Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Alicia Healing og Kunstterapi

Alicia Kunstterapi (org.nr.913754026) ved Trine Lise Iversen Eilertsen er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten. (Heretter benevnt som "vi"og "oss") Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Sist endret: 07.03.2019.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Deg som privatkunde

 • Kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere og leverandører

 • Besøkende på vår nettside.

Andre personer som vi har kontakt med som følge av deres tilknyttning/kjennskap til vår klient. Personvernerklæringen gjelder også for disse.

2. Formålet med behandlingen

 • Levere tjenester du har kjøpt

 • Besvare henvendelser fra dere via sosiale medier, mobil, epost og internet

 • Registrere nye klienter

 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner

 • Fakturering

    Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato

 • Kontaktdetaljer som e-post, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer

 • Andre opplysninger; Sensitive opplysninger oppgitt på registreringsskjema eller i samtale.

3. Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag

 • Å overholde avtaler med klienter.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på

       grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser

        ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

5. Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle

behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte

regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige

forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. (normalt 5 år) Fortsatt lagring

kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for

eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

6. Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Leverandører av våre nettbaserte IT-løsninger har sine betrodde databehandlere som kan utføre tjenester på vegne av oss. Leverandøren opptrer i henhold til databehandleravtale og bruker ikke personopplysningene på noen måte.

7. Andre databehandlere

Som hjelper oss å levere våre tjenester:

 • Mango Apps ApS, nettbasert booking, journalføring og klientregister i Easypractice

 • Fiken for regnskapsføring og utsendelse av faktura

 • izettle og Vipps bedrift betalingstjenester

 • Wix for webhotell

8. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke dine personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre du utrykkelig oppfordrer til eller samtykker til dette, eller utleveringen er lovpålagt.

9. Dine rettigheter

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke

 • Få innsyn i dine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger

 • Endre dine personopplysninger

 • Be om sletting av dine personopplysninger

 • Avslutte avtaleforholdet

For å imøtekomme din forespørsel, vil vi kunne be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi ytterligere informasjon, for å sikre oss at ikke noen andre utgir seg for å være deg.


Klage til tilsynsmyndigheten:

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

10. Endring i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvererklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.


 

11. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Alicia Healing og Kunstterapi Trine Lise Iversen

E-post: trinelise@aliciakunstterapi.no

Telefon: +47 97654789