Trommen er et instrument for kommunikasjon, musikk og dans.

- et verkøy for bruk i terapi, selvutvilking og spirituelle prosesser.

Bakgrunn og erfaring

Jeg har selv opplevd den sjamanistiske trommen som god støtte ved en veiledningstime, da jeg tok utdanningen som kunstterapeut. Jeg hadde behov for å uttrykke meg igjennom lyd og ba veilederen min om å få låne en tromme.

Siden den gang har min interesse for tromme i kunstterapi bare økt og gitt meg mange flere erfaringer, som at jeg personlig er kommet i mye dypere kontakt med den healeren jeg er, og som er nært knyttet til naturen. 

Sånn sett ble det for meg et naturlig valg å integrere den sjamanistiske trommen i kunstterapi.

Lyden og vibrasjonene fra denne type tromme går godt i resonans med kroppens egne vibrasjoner og har en healende kraft på kropp, sinn og sjel.

Jeg opplever trommen som et godt støttende kunstterapeutisk verktøy, spesielt i arbeid med halschakra, det å åpne opp for egen lyd, stemme og stemmebruk.

Trommens anvendelse i det terapeutiske rommet

 

Når du trenger å uttrykke lyd, er trommen en god støtte sammen med din egen lyd og stemme. 

Dine indre følelser og smerter, får lov til å uttrykke seg, gi lyd fra seg i en trygg ramme.


En vond følelse som får lov til å uttrykke seg, kan bli forløst.

Følg  Alicia Kunstterapi:

Kontakt:

Alicia Kunstterapi/Trine Lise Iversen

E-post: trinelise@aliciakunstterapi.no

Tlf. +47 976 54 789.

Orgnr: 913754026

Tromme i Kunstterapi

Copyright © 2020 Alicia Kunstterapi - Alle rettigheter reservert.