Trommen er et instrument for kommunikasjon, musikk og dans.

- et verkøy for bruk i terapi, selvutvikling og spirituelle prosesser.

Bakgrunn og erfaring

Jeg har selv opplevd den sjamanistiske trommen som god støtte ved en veiledningstime, da jeg tok utdanningen som kunstterapeut. Jeg hadde behov for å uttrykke meg igjennom lyd og ba veilederen min om å få låne en tromme.

Siden den gang har min interesse for den sjamanistiske trommes bare økt og gitt meg mange flere erfaringer, som at jeg personlig er kommet i mye dypere kontakt med den healeren jeg er, og som er nært knyttet til naturen. 

Sånn sett ble det for meg et naturlig valg for meg å integrere den sjamanistiske trommen i det terapeutiske rommet.

Lyden og vibrasjonene fra denne type tromme går godt i resonans med kroppens egne vibrasjoner og har en healende kraft på kropp, sinn og sjel.

Jeg opplever også trommen som et godt støttende verktøy, det å åpne opp for egen lyd, stemme og stemmebruk, og som støtte til dypdykk i healende og spirituelle prosesser.

Trommens anvendelse i det terapeutiske rommet

 

Når du trenger å uttrykke lyd, er trommen en god støtte sammen med din egen lyd og stemme. 

Dine indre følelser og smerter, får lov til å uttrykke seg, gi lyd fra seg i en trygg ramme.


En vond følelse som får lov til å uttrykke seg, kan bli forløst.

I tillegg arrangerer jeg workshop i Tromme meditasjon og kreativ selvutfoldelse.

Tromme meditasjon og kreativ selvutfoldelse henvender seg til deg som ønsker å la deg inspirere av den sjamanistiske trommens lyd og vibrasjoner.

IMG_0118_edited
84052321_731623830696219_587252372601202
FullSizeRender 2_edited_edited
Tromme_edited
IMG_4791